Analiza finansowa Kraków

Jeżeli firma ma dobrze funkcjonować to w działania prowadzone w firmie muszą być dobrze przemyślane, a wszelkie decyzje budowane na analizach opartych na uprzednio sporządzonej dokumentacji i ewidencji.

Jednym z narzędzi uskuteczniającym podejmowanie decyzji jest analiza finansowa, która jest jednym z elementów analizy ekonomicznej. Usługa analiza finansowa Kraków, to usługa z której korzysta wielu przedsiębiorców, ponieważ pozwala badać działalność przedsiębiorstwa i dostarczać informacji związanych z jego wynikami i sytuacją finansową. Wykorzystywana jest ona także przez otoczenie firmy, na przykład kontrahentów albo kredytodawców. W jej zakres wchodzą:

- analiza sprawozdania finansowego,
- ocena przepływów pieniężnych,
- badanie czynników kształtujących wynik finansowy,
- określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jeżeli analiza finansowa Kraków, to usługa, która Państwa interesuje. Zapraszam do kontaktowania się z naszymi specjalistami, którzy udzielą Państwu szerszych informacji na jej temat.