Prowadzenie KPiR Kraków

Prowadzeni KPiR należy do najważniejszych czynności wykonywanych przez księgową bądź profesjonalne biuro rachunkowe. Sprawnie prowadzona księgowość pozwala utrzymać kontrolę nad sytuację finansową.

Księgowość można podzielić na:

Uproszczoną – podmioty korzystające z tej formy mają do wyboru kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów. Warto wspomnieć, że karta podatkowa jest najprostszą formą ustalania należnej kwoty podatku, jakie przedsiębiorstwo zobowiązane jest odprowadzać do Urzędu Skarbowego. Mimo tego, większość decyduje się na prowadzenie KPiR Kraków ze względu na możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Pełną – w tym przypadku istnieje tylko jedna forma za pomocą, której można udokumentować zdarzenia występujące w firmie. Tą możliwością są Księgi Handlowe. Można się także spotkać z nazwą: Księgi Rachunkowe.

A więc prowadzenie KPiR Kraków polega na obsłudze księgowej przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów. Jednostki gospodarcze dokumentujące zdarzenia gospodarcze za pomocą Ksiąg Handlowych również mogą zgłosić się do naszego biura rachunkowego.

Zapraszamy do kontaktu.