Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa jest systemem prowadzącym rejestrację zdarzeń gospodarczych oraz przetwarzającym związane z nimi informacje. Są one przedstawiane w formie rachunku zysku i strat, przez co ukazują aktualną sytuację majątkowo-finansową.

Taki obraz stanu finansowego stanowi bardzo istotną kwestię dla odbiorców zewnętrznych, np. kredytodawców i agencji rządowych. Dzięki temu podmioty gospodarcze z pomocą uzyskanych informacji, są bardziej chętne na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Rachunkowość pełnić ma funkcje: informacyjną, dowodową, rozliczeniowo- obrachunkową, kontrolną, sprawozdawczą i powierniczą. Regulowana jest ona przez Ustawę o rachunkowości, standardy międzynarodowe i krajowe, prawo podatkowe oraz inne regulacje. Rachunkowość finansowa dzieli się na pełną i uproszczoną, które różnią się kilkoma aspektami i przeznaczone są dla odmiennych jednostek.

W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami.