Aktualizacja dokumentacji cen transferowych

Transakcje finansowe stanowią każdorazowo po ich wykonaniu podstawę do prowadzenia dokumentacji. Zapis operacji gospodarczych rozpoczyna się w momencie ich powstania i musi być zgodny z wynikiem finansowym. Obecnie przedsiębiorcy, których przychody lub koszta w roku poprzedzającym wyniosły równowartość co najmniej 2 milionów euro zobowiązani zostali do dokumentowania każdej transakcji transferowej jaka przeprowadzona została w firmie i niesie ze sobą skutek podatkowy.

Od momentu rozpoczęcia takiej ewidencji wszelkie deklaracje i formularze podlegać będą przeglądowi i aktualizacji przez organy administracyjne. Podatnik ma więc obowiązek udostępnić ustawodawcy zarówno posiadaną dokumentację podatkową cen transferowych, jak i zastosowanych w niej modyfikacji.

Zmiany istotnych kwestii dotyczących transakcji lub innych zdarzeń w trakcie ich realizacji nie powodują konieczności przygotowywania dokumentacji od podstaw. Wymagają jednak uwzględnienia i opisania w aktualizacji. Jeżeli jednak w wyniku przeglądu okaże się, że aktualizacja dokumentacji cen transferowych nie została przeprowadzona odpowiednio, to wówczas wymagane jest wprowadzenie modyfikacji i dodanie informacji jak na przykład aktualnych danych na dany rok podatkowy. Dla początkujących przedsiębiorców może to brzmieć bardzo skomplikowanie, dlatego polecamy kontakt z naszym biurem rachunkowym, w celu uzyskania porady lub obsługi księgowej. Z naszą pomocą zrozumiesz sprawy księgowe i rachunkowe.