Co to jest sprawozdanie finansowe?

O sprawozdaniu finansowym słyszał chyba każdy, kto w jakimkolwiek stopniu jest zainteresowany, bądź związany ze światem biznesu, jednak udzielenie odpowiedzi na pytanie „co to jest sprawozdanie finansowe” wielu może przysporzyć spory kłopot.

Otóż jest to wynik finansowy jednostki gospodarczej, który sporządzany jest na koniec każdego roku obrachunkowego, w celu dokonania jego zamknięcia.

Musi on posiadać odpowiednią formę i tak:
- w nagłówku powinna znaleźć się nazwa i adres firmy, a także czas, którego dany dokument dotyczy,
- konieczne jest załączenie tablic statystycznych, przedstawiających zostawienia liczbowe związane z poszczególnymi zagadnieniami,
- na końcu zamieścić trzeba datę sporządzenia oraz podpisy opracowujących go osób.
Roczne sprawozdanie finansowe to swoistego rodzaju raport, który obrazuje sytuację w jakiej znajduje się firma, zawiera całościowy przegląd jednostki i wyszczególnia ważne dla niej wydarzenia mające miejsce w trakcie trwania roku obrachunkowego.

Mam nadzieję, że w tych kilku słowach udało mi się wyjaśnić co to jest sprawozdanie finansowe i w przyszłości nie będą Państwo mieli problemów ze zdefiniowaniem tego terminu.