Koszty prowadzenia spółki z o.o.

Koszty prowadzenia spółki z o.o. podobnie jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie uzależnione będą od rozmiaru, profilu prowadzonej działalności. W przypadku spółki z o.o. na początku niezbędne będzie pokrycie kosztów, które wiązać się będą z rejestracją spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, że koniecznie będzie uregulowanie:

  • opłat notarialnych między innymi za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
  • opłat za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców,
  • dodatkowych opłat w przypadku kiedy spółka zgłaszana jest jako podatnik podatku od towarów i usług,
  • kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Wyżej wymienione koszty będą wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki. Inne koszty prowadzenia spółki z o.o. kształtować będą się indywidualnie dla każdej z spółek. Własna firma nieodmiennie wiązać się będzie z generowaniem kosztów.