Pit 2016

Deklaracje podatkowe PIT 2016 skierowane są do osób nieposiadających osobowości prawnej, czyli dla wszystkich spółek z wyjątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Obowiązkowi sporządzania deklaracji PIT 2016 objęte są podmioty, jednostki, spółki, działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa państwowe, prywatni przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby osiągające dochód z tytułu pracy, najmu czy płatnej dzierżawy.

Niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu podatnik zobowiązany jest sporządzić odpowiednią deklarację oraz wykazać w niej wielkość odprowadzanych zaliczek w ciągu całego roku podatkowego. Jeżeli suma zaliczek na podatek dochodowy jest niższa od kwoty wolnej od podatku, podatnikowi zostanie zwrócona łączna kwota odprowadzona na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Jest to oczywiście niższa kwota, ze względu na potrącenia jakie dokonuje US.

Każdy podatnik potrzebujący pomocy w czasie uregulowania formalności związanymi z PIT 2016 może zwrócić się do naszego biura, nasi eksperci przedstawią Państwu szczegółową ofertę oraz pomogą w poprawny sposób wypełnić odpowiednie dokumenty.

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania.