Rozliczanie podatku CIT

Rozliczanie podatku CIT należy wykonać po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze - CIT-8. W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek. Zaliczki są płacone miesięcznie lub kwartalnie.

Rozliczenie podatku CIT musi zostać dokonane w terminie określonym w ustawie, czyli do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który składne jest zeznanie.

Oprócz zeznania CIT podatnicy zobowiązani są do złożenia innych istotnych dokumentów, które wymienione są w ustawie.

Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, podatnicy są zmuszeni do załączenia sporządzonej przez biegłego rewidenta opinii i raportu z jego badania. W dodatku prowadząc działalność w formie spółki należy przekazać również odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców.
Obowiązkowe dokumenty należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

Jeżeli rozliczanie podatku CIT jest dla Ciebie problemem to zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Pomożemy w całym procesie, a Ty zaoszczędzisz czas.