Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych pozwala na podsumowanie osiągniętych wyników przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie odpowiednich wyliczeń na podstawie posiadanych danych finansowych umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które będą pomocne w podejmowaniu różnych decyzji strategicznych. Podstawą do wykonania takiej analizy jest sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego. Dzięki danym jakie zawarte zostały w bilansie, rachunku zysków i start, rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwo ma możliwość obliczenia wskaźników finansowych.

Sporządzanie analiz finansowych może obejmować różny zakres danych finansowych. Analiza może zostać wykonana w bardzo wąskim obszarze działalności przedsiębiorca ale może także brać pod uwagę całokształt prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonanie takiej analizy nie należy do łatwych zadań, w szczególności z uwagi na fakt, że wymaga znajomości odpowiednich kategorii ekonomicznych. Analiza finansowa ma szerokie zastosowanie w codziennej działalności. Przedsiębiorcy mogą na bieżąco monitorować płynność finansową swojej firmy, jej zdolność do obsługi długu. Sporządzanie systematycznie analiz finansowych jest jednym z narzędzi controllingu finansowego.