Sporządzanie deklaracji PIT

Mamy kilka rodzajów deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • PIT-4R jest to deklaracja roczna, która dotyczy pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Składa się ją do 31 stycznie za rok poprzedni.
  • PIT-11, czyli informacja o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana do ostatniego dnia lutego za rok ubiegły.
  • PIT-28 to zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów, wielkości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu ewidencjonowanego. Złożyć je musimy do 31 stycznia za uprzedni rok.
  • PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 to z kolei zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym, które złożyć trzeba do dnia 30 kwietnia za rok wcześniejszy.

Sporządzenie deklaracji PIT należy do jednej z usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe w Krakowie. Tak więc jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, możesz zwrócić się do nas. Udzielimy Ci jej z miłą chęcią. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, wychodzimy naprzeciw jego oczekiwaniom i zapewniamy miłą atmosferę współpracy. Nawet jeśli współpraca ta będzie krótka.

Sporządzenie deklaracji PIT z naszym biurem to nic trudnego! Zachęcamy więc do skorzystania, a w tym celu prosimy o kontakt.