Sprawozdanie finansowe w spółce

Z ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że nie każda jednostka jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego. Obowiązek taki spoczywa tylko na spółkach, które prowadzą w swojej firmie pełną księgowość oraz tych, które spełniają warunki określone w ustawie o rachunkowości. Dlatego sprawozdanie finansowe w spółce nie dotyczy: spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich osób fizycznych.

Wszystkie inne spółki, muszą je wykonać na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli w ostatni dzień roku obrotowego. Zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej. Niektóre spółki muszą także składać rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sporządzenie tego dokumentu nie jest łatwe. Aby je wykonać należy bardzo dobrze znać wszystkie zasady nim kierujące. Zazwyczaj księgi rachunkowe w naszej firmie prowadzi księgowy, albo biuro rachunkowe, i dlatego oni najczęściej zajmują się także sprawozdaniem finansowym. Kierownik jednostki nie musi tego robić.

Jeśli dopiero rozpoczynasz, lub nie masz jeszcze nikogo do pomocy, przy prowadzeniu księgowości, to skontaktuj się z nami. Rozliczmy firmy o każdej formie działalności i w każdej poprowadzimy księgowość. Dzięki nam sprawozdanie finansowe w spółce nie będzie na twojej głowie. Wszystkim się zajmiemy, a ty w tym czasie będziesz mógł pracować nad rozwojem przedsiębiorstwa. Potrzebujesz pomocy – zadzwoń!