Biuro księgowe sprawozdania finansowe

W większości jednostek biuro księgowe sprawozdania finansowe przygotowuje niedługo po zakończeniu roku obrotowego przedsiębiorstwa. Jest to wymagane, ponieważ sprawozdanie należy przesłać do odpowiedniego organu do 3 miesięcy po dniu bilansowym.

Biuro księgowe sprawozdania finansowe sporządza na podstawie własnych metod, natomiast nie ulega wątpliwości, że musi ono zawierać: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Jeżeli biuro księgowe sprawozdania finansowe wykonuje od lat, to doskonale musi orientować się w zmieniających przepisach dotyczących jego sporządzania, ze względu na częste zmiany. Wszystkie sprawozdania aktualnie przesyłane muszą być elektronicznie.Nawet podatnicy CIT, nie są już zobowiązani do przekazywania sprawozdań osobiście do Urzędu Skarbowego. Odpowiednio przygotowane przez biuro księgowe sprawozdania finansowe muszą być opatrzone podpisem osoby sporządzającej oraz kierownika/kierowników jednostki.

Z racji na elektroniczną formę sprawozdania podpis może być złożony na jeden z trzech sposobów:
- elektroniczny podpis kwalifikowany
- Profil Zaufany
- elektroniczny dowód tożsamości