Biuro rachunkowe oferujące KPiR

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jedna z form ewidencji księgowej działalności. Dotyczy ona działalności jednoosobowych oraz spółek, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nich przychody ze sprzedaży netto nie przekraczały 2 000 000 euro.KPiR jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody, a więc w księdze umieszczać trzeba dokonaną sprzedaż i towarzyszące temu koszty.

Przedsiębiorcy mający obowiązek ewidencjonowania według Księgi Przychodów i Rozchodów mogą wybrać odpowiednie biuro rachunkowe oferujące KPiR. Wyspecjalizowani księgowi biur rachunkowych zajmą się ewidencjonowaniem w odpowiedni sposób i będą prowadzić księgę zgodnie z najnowszymi przepisami. Budowa KPiR jest ściśle określona i musi być ułożona według wzoru w odpowiedniej kolejności.

Biuro rachunkowe oferujące KPiR doskonale zdaje sobie sprawę, że ten sposób ewidencji ma pozwolić przedsiębiorcy na uzyskiwanie dokładnych informacji związanych ze zobowiązaniami podatkowymi i analizami zmian wielkości kosztów i przychodów na przestrzeni roku. Samodzielna ewidencja może okazać się uciążliwa, dlatego warto znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe oferujące KPiR.