Czym jest uproszczona księgowość

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania odpowiedniej formy prowadzenia księgowości. Według prawa polskiego rozróżnia się księgowość uproszczoną i pełną. Z małej rachunkowości korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne spółki jawne oraz partnerskie osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne. Warunkiem koniecznym do prowadzenia uproszczonej księgowości jest limit przychodów i operacji finansowych w kwocie 2 milionów euro. Jeżeli warunek ten został spełniony, to firma będzie ewidencjonować przychody i rozchody za pomocą KPiR.

Rozliczając się poprzez księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy opodatkowania - pierwszą na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% lub 32% lub na zasadach liniowych, według stawki 19%.

Wielu przedsiębiorców wciąż zadaje sobie pytanie “czym jest uproszczona księgowość”. Jak sama nazwa skazuje, mała rachunkowość jest dużo łatwiejsza niż jej tradycyjna forma w pełnym wymiarze. Ponadto, jest to także duża oszczędność kosztów i czasu w stosunku do pełnej księgowości.