czym zajmuje się fiskus?

Czym zajmuje się fiskus?

Może jednak warto zacząć od wyjaśnienie, co w ogóle się kryje pod potocznym określeniem “fiskus”.
Według słownika języka polskiego PWN, “fiskus” to: organy administracyjne ścigające podatki, skarb państwa, dawniej - skarb cesarski w starożytnym Rzymie.
W takim razie, czym jest fiskus? Jest to osoba prawna, podmiot cywilnoprawnych, majątkowych, praw państwa, z reguły reprezentujący państwo jako właściciela majątku.
A dokładnie czym zajmuje się fiskus? Podmiot ten jest odpowiedzialny za większość interesów państwa związanych z finansami ich rozliczaniem.
Na aparat skarbowy składa się kilka “części”: pobór podatków, kontrola skarbowa oraz Służba Celna. Każda z wymienionych wcześniej jednostek jest odpowiedzialna za konkretne zadanie.
Przykładowo, Służba Celna, zajmuje się ściganiem należytych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów. Urzędnicy Służby Celnej są również odpowiedzialni za sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej. Sprawdzają oni legalność pobytu osób zza granicy na terenie Polski, a także legalność zatrudnienia cudzoziemców.
Jak widać odpowiedzi na pytanie “czym zajmuje się fiskus” nie da się udzielić w jednym zdaniu, ponieważ jest to organ, który prowadzi bardzo szeroki zakres działań.