Księgowość koszty

Zakładając nowy podmiot gospodarczy w naszej głowie kłębią się tylko myśli typu: księgowość koszty, jaki adres na siedzibę firmy, czy jestem w stanie to wszystko ogarnąć samodzielnie, a może zwrócić się do kogoś o pomoc.

Skupmy się jednak na tej pierwszej myśli - księgowość koszty. Jakie czynniki mają wpływ na koszty prowadzenia ksiąg przedsiębiorstwa, co je determinuje?

Głównym czynnikiem jest metoda prowadzenia działalności. W zasadzie to każdy z typów prowadzenia ksiąg firmy jest przypisany do konkretnych form podmiotów gospodarczych. Rozróżniamy dwa typy księgowości - księgowość pełną oraz uproszczoną. Różnica między nimi polega na stopniu skomplikowania wykonywanych zapisów i rozliczeń. Przykładowo, w księgowości pełnej, rejestrowana jest każda złotówka przepływająca przez firmę, natomiast przy uproszczonej nie jest to już wymagane.

Kolejny aspekt, który determinuje koszty prowadzenia ksiąg firmy jest związany z osobą, która się tym zajmuje. Często w sytuacji, kiedy te czynności są prowadzone przez właściciela firmy, koszty te są dużo wyższe niż w przypadku zlecenia tego zadania zewnętrznej księgowej.