Koszty prowadzenia KPiR

Niektórzy właściciele firm zobowiązani są do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Jednym z jej rodzajów jest KPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Na czym opiera się KPiR? Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są osoby fizyczne, które prowadza jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne, partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne – warunkiem jest, aby przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. To od przedsiębiorcy zależy wybór sposobu prowadzenia KPiR.

Jakie są koszty prowadzenia kpir? Wycena naszego biura uzależniona jest od ilości dokumentów generowanych w firmie Klienta.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w prowadzeniu księgowości uproszczonej. Świadczymy usługi, które pomagają bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków księgowych firm. Biuro rachunkowe oferuje pomoc wyspecjalizowanej kadry ekspertów księgowych i podatkowych.