Księgowość spółki komandytowo – akcyjnej

Celem spółki komandytowo – akcyjnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia – komplementariusz, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania.

Nie jest to często spotykana forma przedsiębiorstwa, dlatego określenie sposobu prowadzenia księgowości może nie być takie proste. Wielu osobom wydaje się, że księgowość spółki komandytowo – akcyjnej, ze względu na to, że jest to spółka osobowa, może być prowadzona w uproszczonej formie. Jednak są oni w błędzie – księgowość spółki komandytowo – akcyjnej jest pełną księgowością.

Pełna księgowość jest bardziej skomplikowaną formą ewidencji księgowej. Jej prowadzenie wymaga także nakładu sporych kosztów. Jednak na jej korzyść przemawia fakt, że pozwala ona na ukazanie pełnego obrazu finansowego przedsiębiorstwa, a więc pokazuje interesujące spółkę dane finansowe, mające wpływ na planowanie dalszych przedsięwzięć. Informuje przedsiębiorcę o każdej operacji gospodarczej w firmie i o jej znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.