Księgi przychodów i rozchodów

Rozpoczynając prowadzenie nowego podmiotu gospodarczego, przed każdym nowym przedsiębiorcom staje do podjęcia bardzo istotna decyzja. Mianowicie dotyczy ona sposobu w jakim będą prowadzone księgi rachunkowe działalności gospodarczej. Są dwa rodzaje księgowości, które praktykuje się w przedsiębiorstwach. Jest to księgowość pełna oraz uproszczona. Wybór, z której będzie korzystać firma zależy głównie od wysokości jej rocznych przychodów.

Jeśli przedsiębiorstwo w czasie trwania roku obrachunkowego osiąga zysk wyższy niż dwa miliony euro, w walucie polskiej, to jest zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli natomiast jego dochody nie przekraczają tej kwoty - może prowadzić księgowość uproszczoną.

Najpopularniejszą metodą na prowadzenie małej księgowości są księgi przychodów i rozchodów.

Jak wygląda prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?
W księdze rejestruje się wszystkie przychody firmy, jej wydatki i zakupy. Każda transakcja jest zapisywana w KPiR osobno, po jej zakończeniu. Na podstawie całej dokumentacji, podatnik bez problemu wylicza swoje zobowiązania podatkowe.