Księgowość dla firmy

W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa i indywidualnych parametrów prowadzonej działalności, księgowość określonej jednostki gospodarczej może przybrać jedną z dwóch form: pełnej lub uproszczonej księgowości. Istnieje wiele różnic między dwoma sposobami, dlatego księgowość dla firmy jest mniej lub bardziej skomplikowana do prowadzenia.

Firmy korzystające z uproszczonej formy księgowości mają do wyboru jedną z kilku dostępnych metod pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w przepisach. Mogą zatem wybrać prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego. Bardzo często przedsiębiorcy decydują nie na prowadzenie KPiR, które nie wymaga, podobnie jak pozostałe metody, znajomości wielu zagadnień z zakresu rachunkowości.

Odwrotnie jest przypadku kiedy księgowość dla firmy wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ta forma księgowości zarezerwowana jest dla firm dużych rozmiarów. Dzięki prowadzeniu pełnej księgowości mają one możliwość pozyskania pełnego obrazu firmy pod względem finansowym. Jest to szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa.