Księgowość pełna

Otwierając firmę posiadasz obowiązek poprowadzenia jej księgowości, a więc ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, które mają w niej miejsce. Jest to bardzo istotne, gdyż na podstawie danych w ten sposób uzyskanych określane będą Twoje zobowiązania na rzecz państwa. Dostępne formy to księgowość pełna i uproszczona...

Księgowość pełna to zaawansowana forma opodatkowania, wymagająca poprowadzenia ksiąg handlowych. Stopień skomplikowania tego zabiegu zmusza przedsiębiorców do wynajęcia biura rachunkowego bądź do etatowego zatrudnienia księgowego. To z kolei wiąże się ze sporymi kosztami. Forma ta jednak obowiązuje głównie największe podmioty, których rocznych dochód przekroczył 800 000 tysięcy euro. Niezależnie od osiąganego dochodu w ten sposób rozliczać muszą się osobowe spółki kapitałowe.

Księgowość uproszczona stanowi zbiór prostych zasad gromadzenia oraz ustalania zobowiązań firmy wobec państwa. Podmioty posiadające przywilej do rozliczania się według tej formy są w stanie samodzielnie wykonać niezbędne rozliczenia.