Księgowość sp z o.o.

Spółki z o.o. są jednymi z najczęściej występujących form przedsiębiorstw. Ich forma oraz cechy powodują, że są atrakcyjne dla dużej grupy przedsiębiorców. Chociaż są często wybierane i mają wiele zalet, istnieją takie cechy spółek z o.o., które stanowią jej wadę. Jedną z nich jest księgowość sp z o.o.

Księgowość sp z o.o. prowadzona jest zawsze w formie księgi rachunkowej, Niestety jest to najtrudniejsza metoda prowadzenia rachunkowości, gdyż wymaga bardzo dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych oraz sporządzania wielu dodatkowych dokumentów - polecenia księgowania, bilansu, rachunku zysków i strat.

Księgowość sp z o.o. jest wadą, trzeba to przyznać. Jednak należy zauważyć, że prowadzenie pełnej księgowości ma też swoje zalety. Dzięki dokładnej i szczegółowej ewidencji, kadra kierownicza firmy ma dokładniejsze i bieżące dane finansowe, które pomagają jej lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Dla jednostek prowadzących pełną księgowość zaletą z prowadzenia księgowości jest także możliwość opracowania polityki rachunkowości.