Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019

Rok 2019 przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z kluczowych modyfikacji stała się konieczność elektronicznej wysyłki sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie za 2018 rok należy sporządzić w formacie XML i podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego podpisu, który służy do identyfikowania w Internecie osoby, która go składa. Jest to bardzo zaawansowana struktura, unikatowa i całkowicie nie do podrobienia.

Prócz sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego należy wysłać również sprawozdanie z działalności spółki, sprawozdanie biegłego rewidenta, uchwałę o podziale zysku oraz uchwałę, która zatwierdza te dokumenty.

Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019 mogą sprawiać trudności przedsiębiorcom, dlatego też pragniemy zaoferować nasze usługi. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na wszelkie pytania.