Obsługa kadrowo płacowa

Obsługa kadrowo - płacowa w firmie jest bardzo ważna. Prawdopodobnie każdy z Państwa przed założeniem własnej działalności gospodarczej pracował w jakiejś firmie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji każdego pracownika jest bardzo ważne. Dokumenty te należy przechowywać 50 lat. Muszą być gromadzone w bezpiecznym miejscu, tak aby nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu oraz, aby się nie poniszczyły.

Do akt osobowych zalicza się m.in.: listę płac, zaświadczenia lekarskie dotyczące np. badań okresowych, oświadczenia o odbytych urlopach, pobranych świadczeniach. Na ich podstawie pracownik może starć się o świadczenia socjalne, a w późniejszym czasie mają one znaczenie także na emeryturę.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług profesjonalistów. Nasze biuro posiada w swojej ofercie usługi kadrowo-płacowe. Zapewniamy rzetelną obsługę dokumentacji pracowników naszych Klientów, a także polecamy inne nasze usługi. Wszystkie z nich wykonujemy precyzyjnie i solidnie. Gwarantujemy satysfakcje ze współpracy.