Outsourcing księgowy

Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Natomiast outsourcing księgowy to przekazanie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi.

Zalety outsourcingu księgowego:
- obniżenie kosztów prowadzenia księgowości (wg wyliczeń outsourcing księgowy umożliwia uzyskanie oszczędności rzędu 20% - 30% w stosunku do prowadzenia księgowości wewnętrznej),
- doświadczenie i profesjonalizm (firma oferująca outsourcing księgowy wie jak znaleźć najlepszych pracowników na rynku),
- zarządzanie rynkiem (outsourcing księgowy jest zabezpieczeniem przed popełnieniem błędów księgowych),
- przekazanie odpowiedzialności (poprzez przekazanie odpowiedzialności do firmy zewnętrznej, z kadry zarządzającej zostaje zdjęta odpowiedzialność karna i cywilna za błędy księgowe),
- koncentracja na działalności podstawowej (pozwala zarządowi na skoncentrowanie wszystkich sił i środków na zasadniczej działalności do której firma została powołana),
- oszczędność czasu zarządu (outsourcing sprawia, że zarząd nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy księgowych),
- interdyscyplinarność (tą korzyść mogą zapewnić sobie duże podmioty oferujące ten rodzaj outsourcingu).