Pełna księgowość od jakich obrotów?

Prowadzenie pełnej księgowości jest precyzyjnym oraz szczegółowym systemem ewidencji księgowej. Metoda ta pozwoli zobrazować całą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Pełna księgowość od jakich obrotów jest zobligowana prawem?

Obowiązek pełnej księgowości mają:
- osoby fizyczne,
- spółki cywilne osób fizycznych,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki partnerskie,
których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.
Kwota przejścia na pełna księgowość często decyduje o tym, że właściciel firmy decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym.

Pełna księgowość dostarcza informacji w zakresie:
- ewidencji przychodów i kosztów,
- ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
- inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
- sprawozdań finansowych,
- karty wynagrodzeń pracowników.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości w niskiej cenie. Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z całej Polski.