Prowadzenie kadr

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z przygotowaniem do spełniania wielu obowiązków podatkowych, księgowych oraz innych, narzuconych przez prawo. Poza prowadzeniem księgowości, ważnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie kadr.

Prowadzenie kadr polega na wykonywaniu wszelkich obowiązków, jakie wiążą się z zatrudnieniem pracowników w firmie. Dotyczą one zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, sporządzania list płac, imiennych kart wynagrodzeń pracowników oraz rozliczania umów cywilnoprawnych.

Ważnym obowiązkiem przedsiębiorców, dotyczącym zatrudniania pracowników jest prowadzenie akt osobowych. Dla każdego zatrudnionego pracownika należy założyć osobną teczkę, składającą się z trzech części: A, B, C. W tych częściach zamieszcza się dokumentację pracowniczą z podziałem na dokumenty, dotyczące ubiegania się o pracę (część A), nawiązania i przebiegu pracy (część B), zakończenia stosunku pracy (część C).

Wymienione zadania to nie wszystko co wiąże się z prowadzeniem kadr. Obowiązki z tego zakresu są podobnie jak w księgowości, stanowią duże utrudnienie dla przedsiębiorcy.