Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest jedną z metod uproszczonej księgowości. Dotyczy określonych podmiotów, takich jak: osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowych nie przekroczył 1, 2 mld euro w przeliczeniu na polską walutę, a także tych których nie dotyczyło prowadzenie rachunkowości przed przekroczeniem limitu.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów służy najprościej ujmując ewidencjonowaniu przychodów i rozchodów, a także:
- określeniu zobowiązań finansowych,
- prawidłowym rozliczeniom z Urzędem Skarbowym,
- ukazaniu obrazu funkcjonowania firmy,
- podsumowaniu rocznej pracy przedsiębiorstwa.

KPiR może być prowadzone samodzielne, z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. To od przedsiębiorcy zależy, który wariant wybierze. Jedno jest pewne: prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to obowiązek, który powinien być sprawowany rzetelnie i dokładnie.