Prowadzenie księgowości spółek

Każda z spółek zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Czasem może prowadzić uproszczoną księgowość, ale bardzo często zobowiązane jest do prowadzenia pełnej księgowości. To czy spółka prowadzi pełną czy uproszczoną księgowość zależy od tego w jakiej formie funkcjonuje, a dodatkowo może zależeć od osiąganych przez nią przychodów.

W spółkach do których należą: spółka z o.o., akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna prowadzenie księgowości jest obowiązkowe w formie księgi rachunkowej. Do obowiązków tych spółek należy zarówno prowadzenie księgi rachunkowej dla każdego okresu rachunkowego oraz po zakończeniu każdego z nich, sporządzanie sprawozdań finansowych.

W pozostałych spółkach to znaczy w spółce jawnej, cywilnej oraz partnerskiej przepisy dopuszczają prowadzenie księgowości w jednej z uproszczonych form rachunkowości. Zalicza się do nich: KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Te formy prowadzenia księgowości są znacznie łatwiejsze, jednak mogą je stosować tylko wymienione wcześniej spółki, do czasu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.