Rodzaje księgowości

Księgowość jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej prowadzonej współcześnie firmy. Jest więc tematem obszernym i można ją omawiać z kilku perspektyw. Jedną z nich są rodzaje księgowości.

Wyróżnić możemy np. podział księgowości na uproszczoną i pełną. Pierwsza z nich bazuje na prostych mechanizmach i jej istotą jest prosty sposób prowadzenia i rozliczania się z urzędami. Jej warunkiem jest ograniczona suma przychodów, która nie może przekroczyć 1 200 mln euro za miniony rok obrotowy. Księgowość pełna jest z kolei najtrudniejszym i skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Do jej prowadzenia zobligowane są firmy, których przychód przekroczył 1 200 mln euro, a także osobowe spółki kapitałowe. Kolejny podział księgowości dotyczy osób, które się nią zajmują. Wyróżnić tu możemy: samodzielne księgowanie, zatrudnienie księgowego lub korzystanie z usług biura rachunkowego. Samodzielne księgowanie wymaga od przedsiębiorcy wiedzy i umiejętności w tym zakresie, ale pozwala za to zaoszczędzić pieniądze. Zlecenie jej osobom trzecim daje jednak gwarancję prawidłowego księgowania i i minimalizuje indywidualną odpowiedzialność.

Jeżeli rodzaje księgowości nadal są niezrozumiałym dla Państwa tematem, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.