księgowość

Firma księgowo - finansowa

Księgowość powierzona firmie zewnętrznej czyli tak zwany outsourcing to rozwiązanie posiadające dużą ilość zalet, które w perspektywie czasu pozwalają zaoszczędzić przedsiębiorcy czas oraz pieniądze.

Biura rachunkowe oferują szereg usług, które obejmują nie tylko księgowość i rachunkowość, ale także obsługę przychodzącej korespondencji oraz działu kadr i płac.

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń samodzielnie jest dużym wyzwaniem dla osób, szczególnie tych, które dotychczas nie miały okazji zapoznać się z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

PSA pełna księgowość

PSA, czyli prosta spółka akcyjna, to zupełnie nowy rodzaj spółki prawa handlowego. Jej uproszczone zasady funkcjonowania na rynku wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród osób, które planują przeprowadzić rejestrację prostej spółki akcyjnej.

PSA pełna księgowość – na co warto zwrócić uwagę?

Ten rodzaj spółki podlega opodatkowaniu jak każdy podmiot działający w obrocie prawnym. Forma opodatkowania uzależniona jest od branży w jakiej działać będzie podmiot.

Strony