prowadzenie firmy

Ceny transferowe

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień mają styczność z księgowością i rachunkowością na pewno spotkali się z pojęciem ceny transferowej. Znaczną część transakcji, jakie prowadzone są na rynku stanowią operacje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepływów towarów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych to transakcje, których cena nazywana jest właśnie ceną transakcyjną. Dynamiczny rozwój globalizacji światowej gospodarki znacznie wpłynął na kontakt z firmami międzynarodowymi oraz tworzeniem grup kapitałowych.

ZUS a zawieszenie działalności

Każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej bez względu na tego przyczynę. Warunkiem, który musi spełnić jest wyłącznie niezatrudnianie pracowników na dzień składania wniosku. Jeżeli jednak firma zatrudnia pracowników wówczas konieczne jest ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie zobowiązany jest do złożenia wniosku o jej wznowienie.