prowadzenie księgowości w Krakowie

Obsługa rachunkowa spółki w Krakowie

Coraz częściej można spotkać się z tym, że osoby myślące o założeniu własnej działalności gospodarczej, przechodzą do zrealizowania swoich celów, a nie kończą na mówieniu, planowaniu, itp.. Jest to bardzo dobry znak, gdyż oznaczać to będzie nic innego, jak to, że polska gospodarka zaczyna nabierać rozpędu.

Wynik finansowy firmy

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania obliczony dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy nazywany jest zyskiem, a ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału nazywamy rentownością.

Wynik finansowy firmy:

Strony