spółka zoo zawieszenie

Zawieszanie działalności sp zoo

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników bez względu na przyczynę może zdecydować się na chwilowe zawieszenie swojej działalności. Zawieszenie to może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników w ramach stosunku umowy o pracę, wówczas zawieszenie działalności będzie niemożliwe. Co ważne, współpraca pracodawcy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych nie ogranicza jego prawa do zawieszenia działalności.