usługi kadrowo-płacowe

Koronawirus a prawo pracy

Prawidłowe funkcjonowanie firm w obecnej sytuacji w kraju musi być poparte odpowiednimi przepisami prawa. Jak kształtuje się zależność koronawirus a prawo pracy? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, pracownicy oraz pracodawcy?

Pracodawca ma możliwość zlecenia pracy zdalnej, która umożliwia wypełnianie obowiązków z domu. To rozwiązanie zostało wprowadzone dzięki ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Poz. 374).