Uproszczona księgowość w spółkach z o.o.

Możliwość zarejestrowania firmy pod różnymi typami działalności może wiązać się z wyborem lub nałożonym obowiązkiem, w jaki sposób prowadzona będzie księgowość.

Złożoność działań, jakie występują w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sposób w jaki podmiot gospodarczy rozlicza się z organami podatkowymi zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia pełnej księgowości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ewidencja w przedsiębiorstwie powinna być wykonywana w sposób kompleksowy i rzetelny, ponieważ metoda ta jest o wiele bardziej złożona od tzw. uproszczonej.

Co roku właściciel spółki z o.o. zobowiązany jest także sporządzać sprawozdanie finansowe, czyli dokument, który jest zestawieniem wszystkich operacji finansowych przeprowadzanych w firmie, źródłem podstawowych informacji i ewidencją zawierającą rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe.

Podsumowując, uproszczona księgowość w spółkach z o.o. jest niemożliwa, ze względu na obowiązek jaki nałożyło państwo na tą formę organizacyjno-prawną. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nie jest jednak do końca wadą, ponieważ firma, która prowadzi liczne operacje finansowe i wystawia dużą liczbę faktur może posiadać pełny i szczegółowy obraz każdej wydanej złotówki w przedsiębiorstwie.