Wady uproszczonej księgowości

Prowadzenie firmy zmusza przedsiębiorcę do prowadzenia jej księgowości. W zależności od charakterystyki prowadzonej działalności ewidencji zdarzeń gospodarczych dokonywać możemy na podstawie księgowości pełnej bądź uproszczonej. Wiele mówi się o wadach księgowości pełnej, która zmusza przedsiębiorcę do przekazania jej specjalistom, a co się z tym wiąże jest również znacznie bardziej kosztowna. Tymczasem wady uproszczonej księgowości również mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Po pierwsze, jest to wariant dostępny wyłącznie dla ściśle określonych jednostek. Jako, iż prowadzona jest wyłącznie w celach podatkowych nie umożliwia ona przeprowadzenia dokładnych analiz ekonomicznych. Możliwość jej samodzielnego prowadzenia zazwyczaj traktowana jest jako zaleta, wiąże się to jednak z koniecznością monitorowania wszelkich zmian zachodzących w aktualnych przepisach prawa. Co więcej to przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność w razie wystąpienia jakichkolwiek błędów w firmowych rozliczeniach.