Zamykanie działalności spółki

Zakończenie działalności spółki to proces, który wymaga starannego przeprowadzenia. Wiąże się przede wszystkim z otwarciem procesu likwidacyjnego, który pozwala zamknąć wszystkie bieżące sprawy spółki.

Zamykanie działalności spółki jest szczegółowo regulowane przez przepisy. Etapy tego procesu to m.in.:
- podjęcie uchwały wspólników o likwidacji spółki i ustanowienie likwidatora,
- zgłoszenie likwidacji do KRS,
- sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji,
- spłacenie zobowiązań wobec wierzycieli,
- zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu likwidacji,
- złożenie do KRS wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Zamykanie działalności spółki może być złożonym i pracochłonnym procesem, dlatego przedsiębiorcy często korzystają z pomocy w tym zakresie. Zwracając się do profesjonalnych firm, które oferują pomoc w przeprowadzeniu likwidacji, przekazują część obowiązków komuś innemu - komuś, kto posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Trzeba przyznać, że przepisy prawa podatkowego w Polsce bardzo często się zmieniają i nie każdy śledzi te zmiany na bieżąco. Dlatego właśnie, przekazanie procesu likwidacji w ręce specjalistów może okazać się bardzo dobrą decyzją.