Zawieszanie działalności sp zoo

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników bez względu na przyczynę może zdecydować się na chwilowe zawieszenie swojej działalności. Zawieszenie to może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników w ramach stosunku umowy o pracę, wówczas zawieszenie działalności będzie niemożliwe. Co ważne, współpraca pracodawcy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych nie ogranicza jego prawa do zawieszenia działalności.

Zawieszanie działalności sp zoo sprawia, iż przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej. Oznacza to, że spółka nie może pozyskiwać bieżących przychodów. Ma ona jednak prawo do wykonywania czynności niezbędnych by zapewnić spółce zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może zostać poddany kontroli skarbowej dokładnie na takich samych zasadach, jak przedsiębiorca, który wykonuje działalność.

Jeżeli szukasz pomocy w przeprowadzeniu zawieszenia swojej spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu!